Copy of dip (1)

8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:05Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
9:05 - 10:30Zahtevnejša vprašanja glede oblikovanja in preoblikovanja etažne lastnine, dr. Nina Plavšak
– Prostorski deli stavbe, ki lahko postanejo predmet samostojne lastninske pravice (stanovanja, shrambe, parkirna mesta),
– Določitev deležev na splošnih skupnih delih stavbe in pravila o uporabi nepremičnin, ki so splošni skupni del stavbe,
– Ureditev razmerij glede etažne lastnine v stanovanjskih soseskah,
– Preoblikovanje etažne lastnine pri obsežnejši rekonstrukciji stavbe.
10:30 - 10:45Odmor
10:45 - 11:30Vpisi v kataster v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine, mag. Marijana Vugrin
11:30 - 12:15Obseg notarjevega preizkusa predpostavk veljavnosti pravnega posla ob sestavi notarskega zapisa, notar dr. Bojan Podgoršek
– Katere predpostavke veljavnosti pravnega posla mora notar preveriti ob sestavi notarskega zapisa o tem pravnem poslu,
– Kdaj lahko notar odkloni sestavo notarskega zapisa o pravnem poslu.
12:15 - 12:45Razprava in odgovori na vprašanja
12:45 - 13:30Odmor
13:30 - 15:00Prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč, prof. dr. Renato Vrenčur
– Postopek glede zakonitih predkupnih pravic pri prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč
– Konkurenca predkupnih pravic po ZKZ in ZG s predkupno pravico solastnika po SPZ
15:00 - 15:30Razprava in odgovori na vprašanja

kotizacija in prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..