Copy of dip (1)
PRVI DAN (3. junij 2021)
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:05Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
Sekcija: Fiduciarno imetništvo kot institut zavarovanja terjatev
9:05 - 9:45Značilnosti fiduciarnega imetništva lastninske pravice, terjatve ali druge premoženjske pravice, dr. Nina Plavšak
9:45 - 10:30Fiduciarni prenos poslovnega deleža na tretjo osebo (fiduciarja) v zavarovanje terjatve, odvetnik Peter Lipoglavšek
10:30 - 10:40Odmor
10:40 - 11:25Fiduciarni prenos terjatve na tretjo osebo (fiduciarja, agenta) in zavarovanje te terjatve s hipoteko, odvetnik Urh Šuštar
11:25 - 12:10Izvršba na terjatev do dolžnikovega dolžnika, sodnik dr. Damjan Orož
12:10 - 13:00Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
13:00 - 13:30Odmor
Sekcija: Stvarnopravne reparacije, pridržna pravica in zakonita zastavna pravica
13:30 - 14:15Stvarnopravne reparacije in posebna pridržna pravica, prof. dr. Renato Vrenčur
14:15 - 15:00Pridržna pravica in razmerje do zakonitih zastavnih pravic, prof. dr. Miha Juhart
15:00 - 16:00Odgovori na vprašanja udeležencev
DRUGI DAN (4. junij 2021)
Sekcija: Zastavna pravica
9:00 - 9:45Kaj bo prinesla Novela ZZK-1E, prof. dr. Renato Vrenčur
9:45 - 10:30Utesnitev hipoteke in podreditev poplačilnega vrstnega reda, doc. dr. Nina Plavšak
10:30 - 10:40Odmor
10:40 - 11:25Neposestna zastavna pravica na poslovni opremi, dr. Nina Plavšak
11:25 - 12:15Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
12:15 - 12:30Odmor
Sekcija: Varovalne stvarne pravice
12:30 - 13:15Značilnosti varovalnih stvarnih pravic, sodnica mag. Maja Zorman Krč
13:15 - 14:00Zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, notar Bojan Podgoršek
14:00 - 14:10Odmor
14:10 - 15:00Odgovori na vprašanja udeležencev o vseh temah sekcije

kotizacija in prijava

Sodobno stvarno pravo konferenca
Sodobno stvarno pravo konferenca
Sodobno stvarno pravo konferenca

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..