Copy of dip (1)
PRVI DAN - 14. november 2022
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:05Pozdravni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in dr. Nina Plavšak
Sekcija: Etažna lastnina
9:05 - 10:30Bolj zapleteni položaji glede etažne lastnine, dr. Nina Plavšak
- oblikovanje etažne lastnine glede več stavb
- sprememba osnovnega pravnega položaja nepremičnin v etažni lastnini
- določitev deležev na splošnih skupnih delih
10:30 - 10:45Odmor
10:45 - 11:30Vprašanja in dileme glede nepravdnega postopka vzpostavitev etažne lastnine v sodni
praksi, sodnik Andrej Breznik, Okrajno sodišče v Ljubljani
11:30 - 12:15Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
12:15 - 13:15Kosilo z druženjem
Sekcija: Komasacija
13:15 - 14:00Pravni učinki komasacije, dr. Nina Plavšak
14:00 - 14:45Ureditev razmerij pri pogodbeni komasaciji, notarka Brigita Lenarčič, notarka Polona Pavlin Bohinc, notarka Judita Učakar Rženičnik
14:45 - 15:30Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije
DRUGI DAN - 15. november 2022
Sekcija: Služnosti in stavbna pravica
9:00 - 9:45Način vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster, mag. Marijana Vugrin
9:45 - 10:30Pomen vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster za vsebino stvarnopravnih razmerij, prof. dr. Renato Vrenčur
10:30 - 10:45Odmor s prigrizki
10:45 - 11:30Katera pravica (neprava stvarna služnost ali stavbna pravica) je primernejša za pridobitev
upravičenja uporabe glede gospodarske javne infrastrukture?, odvetnik Marko Frantar,
Odvetniška pisarna Schönherr - podružnica v Sloveniji
11:30 - 12:15Pravica do nadomestila za nepravo stvarno služnost (v kontekstu dejanskih razlastitev), vrhovni sodnik Tomaž Pavčnik
12:15 - 13:00Razprava in odgovori na vprašanja o vseh temah sekcije

kotizacija in prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..